Hľadáte kontakt pre informácie o výrobkoch, cenovú ponuku alebo expedíciu Vašej zákazky?

Zoznam kontaktov
Projektovanie
 • Poradenstvo a predprojektová príprava

 • Projektovanie značenia a zabezpečenie projektovej dokumentácie

 • Vybavenie povolení a určenia pre dopravné značenie

Dočasné dopravné značenie
 • Komplexná organizácia dopravy a manažment dočasnej dopravy

 • Výroba a prenájom dočasného zvislého dopravného značenia

 • Realizácia a odstraňovanie dočasného vodorovného značenia

Výroba dopravných značiek
 • Vlastná výroba dopravného značenia

 • Vlastná výroba cestných smerových stĺpikov

 • Pridružená kovovýroba

Montáž a demontáž
 • Veľkoplošné aj klasické dopravné značenie – montáž i demontáž

 • Vlastná montážna technika

 • Montáž ITS prvkov a elektroniky

Oprava dopravného značenia
 • Oprava poškodených dopravných značiek a konštrukcií

 • Oprava prednej strany značky a jej pohľadové zjednotenie

 • Obnova opotrebovaných komponentov pri oprave

Údržba dopravného značenia
 • Kontrola stavu značiek v dohodnutom priestore

 • Čistenie prednej strany dopravnej značky pre maximálnu funkčnosť

 • Drobné opravy, úpravy a zásahy pre zachovanie životnosti

PremennÉ dopravné značenie
 • Riadenie dopravy podľa aktuálnej situácie

 • Viditeľnosť a čitateľnosť zhodná s klasickou dopravnou značkou

 • Dlhá životnosť a nízke nároky na údržbu

Dopravné značky

OznačenieNázov
A 1aZákruta vpravo
A 1bZákruta vľavo
A 2aDvojitá zákruta, prvá vpravo
A 2bDvojitá zákruta, prvá vľavo
A 3aNebezpečné klesanie (vzor)
A 3bNebezpečné stúpanie (vzor)
A 4aZúžená vozovka z oboch strán
A 4bZúžená vozovka sprava
A 4cZúžená vozovka zľava
A 5Nerovnosťvozovky
A 6Spomaľovací prah
A 7Nebezpečná krajnica
A 8Nebezpečenstvo šmyku
A 9Sneh alebo poľadovica
A 10Hmla
OznačenieNázov
A 11Odletujúci štrk
A 12Svetelné signály
A 13Priechod pre chodcov (vzor)
A 14Chodci
A 15Deti
A 16Cyklisti
A 17Zvieratá
A 18Zver
A 19Práca
A 20Padajúce kamene
A 21Obojsmerná premávka
A 22Električka
A 23Kolóny
A 24Tunel
A 25Železničné priecestie so závorami
OznačenieNázov
A 26Železničné priecestie bez závor
A 27aNávestná tabuľa (240 m)
A 28Návestna tabuľa (160 m)
A 29Návestná tabuľa (80 m)
A 30aVýstražný kríž pre žel. priecestie jednokoľajové
A 30bVýstražný kríž pre žel. priecestie viackoľajové
A 31Lietadlá
A 32Bočný vietor
A 33Nehoda
A 34Iné nebezpečenstvo

OznačenieNázov
P 1Daj prednosť v jazde!
P 2Stoj, daj prednosť v jazde!
P 3Daj prednosť v jazde električke!
P 4Križovatka
P 5Križovatka s vedľajšou cestou
OznačenieNázov
P 6Križovatka s ved. cestou (vzor)
P 7Križovatka s kruhovým objazdom
P 8Hlavná cesta
P 9Koniec hlavnej cesty
P 10Prednosť protiidúcich vozidiel
OznačenieNázov
P 11Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
P 12Tvar križovatky (vzor)
P 13Tvar križovatky (vzor)
P 14Tvar križovatky (vzor)
P 15Tvar dvoch križovatiek (vzor)

OznačenieNázov
B 1Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch
B 2Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
B 3Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel
B 4Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s vínimkou motocyklov bez postranného vozíka
B 5Zákaz vjazdu osobných automobilov
B 6Zákaz vjazdu nákladných automobilov
B 7Zákaz vjazdu autobusov
B 8Zákaz vjazdu motocyklov
B 9Zákaz vjazdu traktorov
B 10Zákaz vjazdu malých motocyklov
B 11Zákaz vjazdu bicyklov
B 12Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch
B 13Zákaz vstupu chodcov
B 14Zákaz vstupu korčuliarov
B 15Zákaz vjazdu záprahových vozidiel
OznačenieNázov
B 16Zákaz vjazdu ručných vozíkov
B 17Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi
B 18Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (vzor)
B 19Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (vzor)
B 20Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)
B 21Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci
B 22Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
B 23Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyz. hranicu
B 24Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyz. hranicu
B 25Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyz. hranicu
B 25Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyz. hranicu
B 26Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu
B 27aZákaz odbočovania vpravo
B 27bZákaz odbočovania vľavo
B 28Zákaz otáčania
OznačenieNázov
B 29aZákaz predchádzania
B 29bKoniec zákazu predchádzania
B 30aZákaz predchádzania pre nákladné automobily
B 30bKoniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily
B 31aNajvyššia dovolená rýchlosť
B 31bKoniec najvyššej dovolenej rýchlosti
B 32aZákaz zvukových výstražných znamení
B 32bKoniec zákazu zvukových výstražných znamení
B 33Zákaz státia
B 34Zákaz zastavenia
B 35Zákaz státia v nepárnych dňoch
B 36Zákaz státia v párnych dňoch
B 37Iný zákaz (vzor)
B 38Povinnosť zastaviť vozidlo (vzor)
B 39Koniec viacerých zákazov

OznačenieNázov
C 1Prikázaný smer jazdy priamo
C 2Prikázaný smer jazdy vpravo
C 3Prikázaný smer jazdy vľavo
C 4aPrikázaný smer jazdy vľavo a vpravo
C 4bPrikázaný smer jazdy priamo a vpravo
C 4cPrikázaný smer jazdy priamo a vľavo
C 5Prikázaný smer jazdy otáčania
C 6aPrikázaný smer jazdy obchádzania vpravo
C 6bPrikázaný smer jazdy obchádzania vľavo
C 6cPrikázaný smer jazdy obchádzania vľavo a vpravo
C 7Kruhový objazd
C 8Cestička pre cyklistov
C 9Cestička pre chodcov
OznačenieNázov
C 10Cestička pre korčuliarov
C 11Cestička pre jazdcov na koňoch
C 12Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)
C 13Cestička pre vyznačených žívateľov (vzor)
C 14Použiť protisklzové reťaze
C 15Najnižšia dovolená rýchlosť
C 16Iný príkaz (vzor)
C 17Rozsvieť svetlá
C 18Koniec príkazu (vzor)
C 18 + C 8Koniec cestičky pre cyklistov (vzor)
C 19Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel (vzor)
C 20Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)
C 21Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)
OznačenieNázov
C 22 aZvýšenie počtu jazdných pruhov (vzor)
C 22 cZvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá
C 22 bZníženie počtu jazdných pruhov (vzor)
C 22 bZníženie počtu jazdných pruhov (vzor)
C 23 aObmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)
C 24 aVyhradený jazdný pruh (vzor)
C 24 bKoniec vyhradeného jazdného pruhu (vzor)
C 25Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor)
C 26Zmena smeru jazdy (vzor)
C 27Obchádzanie električky (vzor)
C 28Zmena smeru jazdy (vzor)
C 29Zmena smeru jazdy (vzor)
C 30Zmena smeru jazdy (vzor)

Zvislé dopravné značenie – výpis produktov a dodávaných služieb

NázovPoznámka
A1- A26, A31 - A34, P1, P4 - P7FeZn podklad
A1 - A26, A31 - A34, P1, P4 - P7FeZn podklad
A27 - A29FeZn podklad
A30FeZn podklad
A30FeZn podklad
B1 - B39 FeZn podklad
B1 - B39FeZn podklad
P2FeZn podklad
P2FeZn podklad
C1 - C18FeZn podklad
C1 - C18FeZn podklad
C1 - C18FeZn podklad
P8, P9, P12 - P13, IP1, IP2FeZn podklad
P8, P9, P12 - P13, IP1, IP2FeZn podklad
IP12 - IP23FeZn podklad
IP12 - IP23, IS15 - IS16, IS38FeZn podklad
IS17, IS18, IS19, IS20, IS23, IS24FeZn podklad
IS17, IS18, IS19, IS20, IS23, IS24FeZn podklad
IS21, IS22 FeZn podklad
IS21, IS22 FeZn podklad
IS27 - IS31FeZn podklad
II1a - II17cFeZn podklad
II1a - II17cFeZn podklad
IS32a,b,c jednostranný FeZn podklad
IS32a,b,c jednostranný FeZn podklad
IS32a,b,c jednostrannýFeZn podklad
IS32a,b,c jednostranný FeZn podklad
IS32a,b,c obojstranný FeZn podklad
IS32a,b,c obojstranný FeZn podklad
IS32a,b,c obojstrannýFeZn podklad
IS32a,b,c obojstranný FeZn podklad
IS33, IS34, IS36, C19FeZn podklad
IS35, IS37a,bFeZn podklad
C20 - C30FeZn podklad
C20 - C30FeZn podklad
IP24 - IP27 FeZn podklad
IP24 - IP27, IP29 - IP30FeZn podklad
IS25, IS26FeZn podklad
IS25, IS26FeZn podklad
E1, E9 - E13, E15FeZn podklad
E1, E9 - E13, E15FeZn podklad
E13, P14 - P15FeZn podklad
E2 - E8FeZn podklad
E2 - E8FeZn podklad
E2 - E8FeZn podklad
E2 - E8FeZn podklad
Z2a, bFeZn podklad
Z3aFeZn podklad
Z3aFeZn podklad
Z3b FeZn podklad
Z3bFeZn podklad
Z3b na fluorescenčnom podkladeFeZn podklad
IP6 na fluorescenčnom podkladeFeZn podklad
IP30, Z10 na fluorescenčnom podkladeFeZn podklad
Mostová tabuľka (označenie mostu)FeZn podklad
A1- A26, A31 - A34, P1, P4 - P7hliníkový podklad
A1 - A26, A31 - A34, P1, P4 - P7hliníkový podklad
A27 - A29hliníkový podklad
A30hliníkový podklad
A30hliníkový podklad
B1 - B39 hliníkový podklad
B1 - B39hliníkový podklad
P2hliníkový podklad
P2hliníkový podklad
C1 - C18hliníkový podklad
C1 - C18hliníkový podklad
C1 - C18hliníkový podklad
P8, P9, P12 - P13, IP1, IP2hliníkový podklad
P8, P9, P12 - P13, IP1, IP2hliníkový podklad
IP12 - IP23hliníkový podklad
IP12 - IP23, IS15 - IS16, IS38hliníkový podklad
IS17, IS18, IS19, IS20, IS23, IS24hliníkový podklad
IS17, IS18, IS19, IS20, IS23, IS24hliníkový podklad
IS21, IS22 hliníkový podklad
IS21, IS22 hliníkový podklad
IS27 - IS31hliníkový podklad
II1a - II17chliníkový podklad
II1a - II17chliníkový podklad
IS32a,b,c jednostranný hliníkový podklad
IS32a,b,c jednostranný hliníkový podklad
IS32a,b,c jednostrannýhliníkový podklad
IS32a,b,c jednostranný hliníkový podklad
IS32a,b,c obojstranný hliníkový podklad
IS32a,b,c obojstranný hliníkový podklad
IS32a,b,c obojstrannýhliníkový podklad
IS32a,b,c obojstranný hliníkový podklad
IS33, IS34, IS36, C19hliníkový podklad
IS35, IS37a,bhliníkový podklad
C20 - C30hliníkový podklad
C20 - C30hliníkový podklad
IP24 - IP27 hliníkový podklad
IP24 - IP27, IP29 - IP30hliníkový podklad
IS25, IS26hliníkový podklad
IS25, IS26hliníkový podklad
E1, E9 - E13, E15hliníkový podklad
E1, E9 - E13, E15hliníkový podklad
E13, P14 - P15hliníkový podklad
E2 - E8hliníkový podklad
E2 - E8hliníkový podklad
E2 - E8hliníkový podklad
E2 - E8hliníkový podklad
Z2a, bhliníkový podklad
Z3ahliníkový podklad
Z3ahliníkový podklad
Z3b hliníkový podklad
Z3bhliníkový podklad
Z3b na fluorescenčnom podkladehliníkový podklad
IP6 na fluorescenčnom podkladehliníkový podklad
IP30, Z10 na fluorescenčnom podkladehliníkový podklad
Mostová tabuľka (označenie mostu)hliníkový podklad
Akubedňa k signalizačným svetlám - veľká (180 Ah)
Bandimex páska 16 mm, stredné kotvenie
Bandimex spona 16 mm, stredné kotvenie
Batéria trakčná 180 Ah do výstražného (signalizačného) svetla
Batéria 6V/7Ah, do výstražného svetla
Batéria 6V/9Ah, do výstražného svetla
Batéria 6V/28Ah, do výstražného svetla
Blok AL, uchytenie veľkoplošnej DZ o I profily
Blok KPB, uchytenie veľkoplošnej DZ na konštrukciu s pas. bezp.
Fólia na dočasné prekrytie DZ, oranžovo-čierna (33 m / bal)
Fólia nereflexná
Fólia reflexná, tr.2
Fólia reflexná, tr.3
I 120 FeZn profil
I 140 FeZn profil
I 160 FeZn profil
I 180 FeZn profil
I 120 AL profil
Jäkl FeZn 40x40x2 mm, bez olepu
Jäkl FeZn 40x40x2 mm, červeno-biely reflexný olep, tr.1, 2xbiely, 2x červený pás
Konštrukcia pre uchytenie DZ na zvodidlo New Jersey
Konštrukcia s pasívnou bezpečnosťou 100 NE 2 alebo 3
Konštrukcia s pasívnou bezpečnosťou 70 HE 2 alebo 3
Kôš armovací pod konštrukciu s pasívnou bezpečnosťou
Kotva do betónu, 10x170 mm
Kotva vodiaceho prahu, 10x120 mm
Krytka stĺpika 40x40 mm, plastová
Krytka stĺpika d60 mm, plastová
Kužeľ dopravný, reflexný, 500 mm, ťažký, s podstavcom
Kužeľ dopravný, reflexný, 750 mm, ťažký, s podstavcom
Kužeľ dopravný, reflexný, 750 mm, ťažký, so zábleskovým svetlom - xenon
Olep na vodiacu dosku L82, 500x125,0 mm
Olep na vodiacu dosku L92, 750x187,5 mm
Olep na smerovaciu dosku Z4, 250x1000 mm
Pätka AL, d60 mm, bez kotiev
Podstavec kompaktný, multifunkčný, 25 kg
Polep dopravnej značky kompet, reflexný, tr.2
Polep dopravnej značky kompet, reflexný, tr.3
Portálová konštrukcia
Prstenec do vodiaceho prahu, reflexný, L65
Rúra FeZn d60/2 mm
Rúra FeZn d60/2 mm + červeno-biely reflexný olep, tr.1, 2xbiely, 2x červený pás
Strmeň FeZn, uchytenie portálovej DZ o portál
Svetlo signalizačné, LED - riadiace, rozpojiteľné (do spr. svetiel 3,5,10)
Svetlo signalizačné, LED - radové, rozpojiteľné (do spr. svetiel 3,5,10)
Svetlo výstražné, prízemné, LED s automatickým zosúladením - EBCS
Kužel výstražný, teleskopický LED s automatickým zosúladením - TS
Svetlo výstražné (Eko-svetlo) LED
Úpinka AL d60 mm, dvojdielna (nerezový spojovací materiál)
Úpinka AL 40x40 mm
Úpinka FeZn d60 mm, dvojdielna (nerezový spojovací materiál)
Úpinka FeZn 40x40 mm
Úpinka FeZn na stĺp VO, (nerezový spojovací materiál)
Veterný rukáv - rukáv samostatne
Veterný rukáv - nosič samostatne
Vodiaca doska sklopná - veľká, jednostranná - fólia tr. 2 s podstavcom - KSN 407
Vodiaca doska sklopná - veľká, obojstranná - fólia tr. 2 s podstavcom - KSN 407
Vodiaca doska sklopná,veľká s výstražným svetlom LED s automatickým zosúladením, s podstavcom - KSN 407 QS
Vodiaca doska sklopná,základná , jednostranná , fólia tr.2 s podstavcom - KWM 303
Vodiaca doska sklopná,základná , obojstranná , fólia tr.2 s podstavcom - KWM 303
Vodiaca doska sklopná,základná s výstražným svetlom LED s automatickým zosúladením, s podstavcom - KWM 303 FS
Prepravný a úložný box pre veľkú sklopnú dosku (pre 5 ks)
Vodiaca doska malá, 730x155 mm, jednostranná, s rukoväťou (L82)
Vodiaca doska malá, 730x155 mm, obojstranná, s rukoväťou (L82)
Vodiaca doska veľká, 990x235 mm, jednostranná, s rukoväťou (L92)
Vodiaca doska veľká, 990x235 mm, obojstranná, s rukoväťou (L92)
Vodiaci prah, priebežný kus, L60
Vodiaci prah, koncový kus bez háku, L62
Vodiaci prah, koncový kus s hákom, L62
Vodiaci prah - podstavec L64 pre vodiace dosky L92
Podstavec L51 pre vodiace dosky L82
Výstražná páska červeno-biela - 50 m
Z4 smerovacia doska plastová, jednostranná
Z4 smerovacia doska plastová, obojstranná
Zrkadlo dopravné, 800x600 mm
Zrkadlo dopravné, 1000x800 mm
Plastový obrubník-červenobiely - 86m/0,44m
Kotva na plastový obrubník
riadiaca jednotka k elektromechanickej PDZ
DZ FeZn plech - veľkoplošná≤ 3 m2
DZ FeZn plech - veľkoplošná≤ 3 m2
DZ FeZn plech - veľkoplošná≤ 3 m2
DZ FeZn plech na žlto/zelenom podklade - veľkoplošná≤ 3 m2
DZ FeZn plech - veľkoplošná> 3 m2
DZ FeZn plech - veľkoplošná> 3 m2
DZ FeZn plech - veľkoplošná> 3 m2
DZ FeZn plech na žlto/zelenom podklade - veľkoplošná> 3 m2
DZ Al plech - veľkoplošná≤ 3 m2
DZ Al plech - veľkoplošná≤ 3 m2
DZ Al plech - veľkoplošná≤ 3 m2
DZ Al plech na žlto/zelenom podklade - veľkoplošná≤ 3 m2
DZ Al plech - veľkoplošná> 3 m2
DZ Al plech - veľkoplošná> 3 m2
DZ Al plech - veľkoplošná> 3 m2
DZ Al plech na žlto/zelenom podklade - veľkoplošná> 3 m2
Elektromechanické PDZ, samostatne stojacie≤ 3 m2
Elektromechanické PDZ, samostatne stojacie≤ 3 m2
Elektromechanické PDZ, samostatne stojacie na žlto/zelenom podklade≤ 3 m2
Elektromechanické PDZ, samostatne stojacie> 3 m2
Elektromechanické PDZ, samostatne stojacie> 3 m2
Elektromechanické PDZ, samostatne stojacie na žlto/zelenom podklade> 3 m2
Elektromechanické PDZ zabudované do DZ (lamely sú zarovno s DZ)≤ 3 m2
Elektromechanické PDZ zabudované do DZ (lamely sú zarovno s DZ)≤ 3 m2
Elektromechanické PDZ zabudované do DZ (lamely sú zarovno s DZ) na žlto/zelenom podklade≤ 3 m2
Elektromechanické PDZ zabudované do DZ (lamely sú zarovno s DZ)> 3 m2
Elektromechanické PDZ zabudované do DZ (lamely sú zarovno s DZ)> 3 m2
Elektromechanické PDZ zabudované do DZ (lamely sú zarovno s DZ) na žlto/zelenom podklade> 3 m2
antigraffiti ochrana-
antirosová ochrana-
Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávania dokumentácie
Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu
Hĺbené vykopávky jám nezapažených
Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm
Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením
Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia
Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4
Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, rúrové
Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné
Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné
Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné
Káble Cu - NN silové
Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame
Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn
Základy, pätky z betónu prostého
Základy, pätky, debnenie tradičné
Doplnky, atypické konštrukcie
LED panel ZPI A8 + SPOMAĽ s upevňovacou súpravou
Montáž LED panela
Riadiaca jednotka RCM 500 pre meteo a LED panel ZPI
Montáž a konfigurácia riadiacej jednotky RCM 500
Integrácia RCM 500 do systému BORMA WEB
IT Sens Cestaná sonda
Prodfix - zálievková hmota pre 1 ks IT Sens 15 kg
Montáž IT Sens
RF/TL snímač teploty a vlhkosti vzduchu pre RCM 500
Montáž RF/TL
Router - prenosové zariadenie
Montáž routera
Demontáž dočasnej DZ (na gumenom podstavci)
Demontáž DZ z 1 nosiča
Demontáž DZ z 2 nosičov
Demontáž DZ zo stĺpa VO / konzoly
Demontáž portálovej DZ (vrátane zdvíhacej techniky)
Demontáž veľkoplošnej DZ z 2 I profilov
Demontáž veľkoplošnej DZ z 3 I profilov
Demontáž veľkoplošnej DZ z 4 I profilov
Demontáž konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou KPB zo základu - 1 nosič
Demontáž konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou KPB zo základu - 2 nosiče
Demontáž portálovej konštrukcie (vrátane zvdíhacej techniky a dopravy)
Dočasné prekrytie prízemnej DZ nepriehľadou fóliou (DZ > 1,5 m2)
Dočasné prekrytie prízemnej DZ nepriehľadnou fóliou (DZ ≤ 1,5 m2)
Dočasné prekrytie portálovej DZ nepriehľadnou fóliou
Dočasné prelepenie symbolu portálovej DZ oranžovo-čiernou páskou (vrátane zdvíhacej techniky)
Dočasné prelepenie symbolu prízemnej DZ oranžovo-čiernou páskou
Trvalé prelepenie symbolu portálovej DZ
Trvalé prelepenie symbolu prízemnej DZ
Iné práce - hodinová sadzba (oprava, čistenie, servis, odstránenie zelene, grafické práce ...)
Inštalácia výstražného svetla na smerovaciu dosku
Inštalácia signalizačnej sady svetiel (3,5,10 svetlo)
Montáž dočasnej DZ (na gumenom podstavci)
Montáž dodatkovej DZ na 1 nosič
Montáž dodatkovej DZ na 2 nosiče
Montáž dodatkovej DZ na 3 nosiče
Montáž dodatkovej DZ na stĺp VO, 1 spoj
Montáž dodatkovej DZ na stĺp VO, 2 spoje
Montáž dodatkovej DZ na stĺp VO, 3 spoje
Montáž odrazového prstenca do vodiaceho prahu
Montáž portálovej DZ na portál (vrátane zdvíhacej techniky) - šírka DZ > 6,0 m
Montáž portálovej DZ na portál (vrátane zdvíhacej techniky) - šírka DZ ≤ 6,0 m
Montáž IS7 Exit na veľkoplošnú DZ
Montáž portálovej konštrukcie typu "L" (montáž, vrátane zdvíhacej techniky a dopravy)
Montáž portálovej konštrukcie typu "R" (montáž, vrátane zdvíhacej techniky a dopravy)
Montáž portálovej konštrukcie typu "T" (montáž, vrátane zdvíhacej techniky a dopravy)
Montáž smerovacej dosky Z4 (na gumenom podstavci)
Montáž veľkoplošnej DZ na jestvujúce 2I profily (montáž DZ)
Montáž veľkoplošnej DZ na jestvujúce 3I profily (montáž DZ)
Montáž veľkoplošnej DZ na jestvujúce 4I profily (montáž DZ)
Montáž konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou KPB na základ - 1 nosič
Montáž veľkoplošnej DZ na konštrukciu s pasívnou bezpečnosťou KPB (bez základov) - 1 nosič
Montáž vodiaceho prahu (bez kotvenia)
Montáž vodiaceho prahu (s kotvením, bez kotviaceho materiálu)
Montáž vodiacej dosky do vodiaceho prahu
Odstránenie I profilu veľkoplošnej DZ (urezanie)
Odstránenie nosiča DZ (rúra, jäkl, urezanie)
Odstránenie dočasného prelepenia / prekrytia portálovej DZ (vrátane zdvíhacej techniky)
Odstránenie dočasného prelepenia / prekytia prízemnej DZ
Osadenie DZ na 1 nosič (výkop, betonáž, montáž)
Osadenie DZ na 2 nosiče, (výkop, betonáž, montáž)
Osadenie DZ na 2 nosiče, 1000x1500 mm (výkop, betonáž, montáž)
Osadenie DZ na 3 nosiče (výkop, betonáž, montáž)
Osadenie veľkoplošnej DZ na 2 I profily (výkop, betonáž, montáž)
Osadenie veľkoplošnej DZ na 3 I profily (výkop, betonáž, montáž)
Osadenie veľkoplošnej DZ na 4 I profily (výkop, betonáž, montáž)
Zhotovenie základovej pätky konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou KPB, PB
Zhotovenie základovej pätky portálu - ŽB
Zhotovenie podliatia základovej pätky portálu plasmaltou
Montáž obrubníka kotvením
Výplň dopravných ostrovčekov (separačná PE fólia, prostý betón C12/C15, hr.15 cm, impregnácia povrchu)