Hľadáte kontakt pre informácie o výrobkoch, cenovú ponuku alebo expedíciu Vašej zákazky?

Zoznam kontaktov
REkonštrukcia historických námestí
 • Rekonštrukcie, úpravy, historická obnova

 • Prírodný kameň ako hlavný materiál a zároveň estetický prvok

 • Garancia dlhovekosti stavby

Výstavba mestských a peších zón
 • Predprojektové poradenstvo

 • Kompletná realizácia výstavby podľa projektu

 • Vyhotovenie stavby prírodným kameňom i betónovou dlažbou

Dláždenie rozsiahlych i menších plôch
 • Dláždenie chodníkov, parkov, vozoviek, parkovísk
 • Výrobné haly a ich okolie

 • Dláždenie okolo rodinných domov

Renovácia historickými a tradičnými metódami
 • Obnovenie plôch historickými postupmi

 • Obnova historicky známeho vzhľadu

 • Vyhotovenie zodpovedajúce historickým predlohám

Oporné múry z prírodného kameňa a betónu
 • Spevnenie svahovitého terénu pre umiestnenie stavieb či cesty

 • Oporné múry z prírodného kameňa, z betónu, zo železobetónu

 • Obklad oporných múrov z prírodného kameňa

Sadové úpravy
 • Skrývka ornice a hrubá úprava terénu

 • Klčovanie, orezanie, výrub, výsadba zelene, závlaha a odvodnenie

 • Vykonanie požiadaviek projektu, posudkov dendrológa či pamiatkárov

Zemné práce
 • Príprava podkladu pod stavbu alebo spevnenú plochu

 • Kompletná skladba a konštrukcia spevnenej plochy – podložie

 • Inžinierske sietie – voda, drenáž, kanalizácia, elektro, plyn, telekomunikácie