Podnety a sťažnosti spojené s ochranou osobných údajov nahlasujte na e-mailovú adresu osobneudaje@sates.sk.

Informácia prevádzkovateľa o spracúvanie osobných údajov – návštevy – navstevnici_informacia_prevadzkovatela_spracuvanie_OU-SATES.pdf

Informácia prevádzkovateľa o spracúvanie osobných údajov – kamerový systém – kamery_informacia_prevadzkovatela_spracuvanie_OU-SATES.pdf