Hľadáte kontakt pre informácie o výrobkoch, cenovú ponuku alebo expedíciu Vašej zákazky?

Zoznam kontaktov
Projektovanie
 • Poradenstvo a predprojektová príprava

 • Projektovanie značenia a zabezpečenie projektovej dokumentácie

 • Vybavenie povolení a určenia pre dopravné značenie

Dočasné vodorovné dopravné značenie
 • Značenie pomocou predformovanej pásky alebo nástreku farbou

 • Odstraňovanie bez zbytkov a poškodenia komunikácie (páska)

 • Doplnkové bezpečnostné prvky na fyzické oddelenie premávky

vodorovné dopravné značenie na cestách
 • Líniové vodorovné dopravné značenie

 • Plošné vodorovné dopravné značenie

 • Strojná realizácia veľkých aj malých rozsahov VDZ

Predznačovanie DOpravného značenia
 • Príprava nových úsekov na riadne značenie

 • Zrýchlenie a zjednodušenie následnej riadnej aplikácie

 • Zvýšenie presnosti a kvality riadneho značenia

Značenie výrobných hál a Podzemných garáží
 • Riešenie dopravných situácií a značenia v zastrešených priestoroch

 • Certifikované farby: biela, žltá, modrá, červená, zelená, čierna

 • Výrobné haly a priestory, podzemné garáže, kancelárske priestory

Parkoviská a parkovacia politika
 • Komplexné zabezpečenie označenia podľa parkovacej politiky

 • Certifikované farby: biela, žltá, modrá, červená, zelená, čierna

 • Parkoviská, parkovacie boxy, reservé pre ZŤP, parkovacia politika

Letiská a Heliporty – Vodorovné dopravné značenie
 • Značenie pristávacích, vzletových a privádzacích plôch

 • Značenie nadnárodných letísk i menších letísk

 • Značenie pozemných i strešných heliportov

Odstraňovanie vodorovného dopravného značenia
 • Odstránenie vodorovného značenia z cesty alebo inej komunikácie

 • Minimalizácia štrukturálneho poškodenia povrchu cesty

 • Alternatívne riešenia k invazívnym zásahom