Hľadáte kontakt pre informácie o výrobkoch, cenovú ponuku alebo expedíciu Vašej zákazky?

Zoznam kontaktov
Projektovanie
 • Poradenstvo a predprojektová príprava
 • Projektovanie značenia a zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • Vybavenie povolení a určenia pre dopravné značenie
Dočasné vodorovné dopravné značenie
 • Značenie pomocou predformovanej pásky alebo nástreku farbou
 • Odstraňovanie bez zbytkov a poškodenia komunikácie (páska)
 • Doplnkové bezpečnostné prvky na fyzické oddelenie premávky
vodorovné dopravné značenie na cestách
 • Líniové vodorovné dopravné značenie
 • Plošné vodorovné dopravné značenie
 • Strojná realizácia veľkých aj malých rozsahov VDZ
Predznačovanie DOpravného značenia
 • Príprava nových úsekov na riadne značenie
 • Zrýchlenie a zjednodušenie následnej riadnej aplikácie
 • Zvýšenie presnosti a kvality riadneho značenia
Značenie výrobných hál a Podzemných garáží
 • Riešenie dopravných situácií a značenia v zastrešených priestoroch
 • Certifikované farby: biela, žltá, modrá, červená, zelená, čierna
 • Výrobné haly a priestory, podzemné garáže, kancelárske priestory
Parkoviská a parkovacia politika
 • Komplexné zabezpečenie označenia podľa parkovacej politiky
 • Certifikované farby: biela, žltá, modrá, červená, zelená, čierna
 • Parkoviská, parkovacie boxy, reservé pre ZŤP, parkovacia politika
Letiská a Heliporty – Vodorovné dopravné značenie
 • Značenie pristávacích, vzletových a privádzacích plôch
 • Značenie nadnárodných letísk i menších letísk
 • Značenie pozemných i strešných heliportov
Odstraňovanie vodorovného dopravného značenia
 • Odstránenie vodorovného značenia z cesty alebo inej komunikácie
 • Minimalizácia štrukturálneho poškodenia povrchu cesty
 • Alternatívne riešenia k invazívnym zásahom