O firme Zvislé značenie Vodorovné značenie Stavebná činnosť Kontakty Úvod

Projekcia

Spracovávame:
  • projekty umiestnenia trvalého a dopravného značenia
  • pasporty jestvujúceho dopravného značenia a návrh nového ZDZ pre mestá a obce
  • výrobné výkresy velkoplošných DZ (Cad)
  • výrobné výkresy atypických DZ a Info tabúľ (Cad)
Späť na predchádzajúcu stránku ...
Sídlo
SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica
Identifikačné údaje
IČO : 31628541
IČ DPH : SK 2020440279
Telefón
+421 42 4321 420
+421 42 4321 441
Fax
+421 42 4322 950
Created by Polygrafia Gutenberg © 2009 - 2018 All rights reserved.