O firme Zvislé značenie Vodorovné značenie Stavebná činnos Kontakty Úvod

Zimná údržba

Firma poskytuje aj vykonávanie zimnej údržby cestných komunikácií.
Spä na predchádzajúcu stránku ...
Sídlo
SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica
Identifikačné údaje
IČO : 31628541
IČ DPH : SK 2020440279
Telefón
+421 42 4321 420
+421 42 4321 441
Fax
+421 42 4322 950
Created by Polygrafia Gutenberg Š 2009 - 2019 All rights reserved.