O firme Zvislé značenie Vodorovné značenie Stavebná činnosť Kontakty Úvod

Kontakty

SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica
SATES, a.s. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa vložka č. 279/R

Bankové spojenie: ČSOB Považská Bystrica
Číslo účtu: 4008605424/7500
IČO: 31628541
IČ DPH: SK2020440279
email : sates@sates.sk

Sekretariát :
Telefón: +421 42 4321 420   sates@sates.sk
Fax: +421 42 4322 950    
Predstavenstvo
Generálny riaditeľ JUDr. Ľudovít Švirec +421 42 4321 420 sates@sates.sk
Technický riaditeľ Ing. Ivan Štoder +421 42 4321 420 sates@sates.sk
Obchodno-výrobný riaditeľ Ing. Ladislav Bačík +421 42 4321 420 sates@sates.sk
Dopravné značenie
Riaditeľ Ing. Ľudovít Švirec +421 903 560 866 svirec@sates.sk
Kontakt pre D4/R7 Ing. Jozef Lovíšek +421 903 581 451 lovisek@sates.sk
Cenotvorba a príprava Ing. Michal Hájek +421 911 720 817 hajek@sates.sk
  Mgr. Peter Lališ +421 903 806 034 lalis@sates.sk
Expedícia Bc. Vladimír Buday +421 903 808 104 buday@sates.sk
  Bc. Martin Eldes +421 911 811 414 eldes@sates.sk
Manažér Ing. Martin Kubiš +421 911 440 212 kubis@sates.sk
Ekonómka závodu Katarína Sluková +421 911 711 959 slukova@sates.sk
Koordinácia montáže zvislého dopravného značenia Ladislav Šmulík +421 911 711 955 smulik@sates.sk
Koordinácia aplikácie vodorovného dopravného značenia Ing. Pavol Fapšo +421 901 711 910 fapso@sates.sk
Stavebné činnosti
Obchodno-výrobný riaditeľ Ing. Ladislav Bačík +421 42 4321 420 sates@sates.sk
Koordinácia stavieb Stavbyvedúci Milan Hubocký +421 903 808 103 hubocky@sates.sk
Cenotvorba a príprava Ing. Ľuboš Čižmár +421 948 655 155 cizmar.sates@gmail.com
Doprava a hospodárska správa
Riaditeľ Ivan Štoder ml. +421 903 648 336 stoderml@sates.sk
Prevádzka Dopravné značenie Bratislava, Domové role 2878/76, 821 05 Bratislava - Ružinov
Telefón:   +421 2 4564 35 84 bratislava@sates.sk
Vedúca prevádzky Emília Šipošová +421 903 904 110 bratislava@sates.sk
Mapa
Sídlo spoločnosti Považská Bystrica Prevádzka Dopravné značenie Bratislava


Späť na predchádzajúcu stránku ...
Sídlo
SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica
Identifikačné údaje
IČO : 31628541
IČ DPH : SK 2020440279
Telefón
+421 42 4321 420
+421 42 4321 441
Fax
+421 42 4322 950
Created by Polygrafia Gutenberg © 2009 - 2019 All rights reserved.