O firme Zvislé značenie Vodorovné značenie Stavebná činnosť Kontakty Úvod

Kontakty

SATES, a.s.,
Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica
SATES, a.s. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa vložka č. 279/R

Bankové spojenie: ČSOB Považská Bystrica
Číslo účtu: 4008605424/7500
IČO: 31628541
IČ DPH: SK2020440279
email : sates@sates.sk

Sekretariát :
tel. : 042 43 21 420   sates@sates.sk
fax: 042 43 22 950    
Ekonamický úsek
hlavný ekonóm : Ing. Hamarová Eva 0903 601 722 hamarova@sates.sk
Zvislé dopravné značenie
riaditeľ : Ing. Novák Peter 0903 808 106 novak@sates.sk
manažér : Ing. Kubiš Martin 0911 440 212 kubis@sates.sk
príprava, nákup : Bc. Eldes Martin 0911 811 414 eldes@sates.sk
príprava, grafik : Šamaj Ľuboš 0903 806 034 samaj@sates.sk
ekonóm : Sluková Katarína 0911 711 959 slukova@sates.sk
vedúci montáže : Šmulík Ladislav 0911 711 955 smulik@sates.sk
vedúci výroby : Bc. Buday Vladimír 0903 808 104 buday@sates.sk
Vodorovné dopravné značenie
vedúci závodu : Ing. Švirec Ľudovít 0903 560 866 svirec@sates.sk
manažér : Ing. Fapšo Pavol 0901 711 910
Stavebné činnosti
riaditeľ : Bc. Kopernický Vladimír 0910 910 030 kopernicky@sates.sk
stavby vedúci : Milan Hubocký 0903 808 103 hubocky@sates.sk
stavebné cenárstvo : Ing. Čižmár Ľuboš 0903 808 110 cizmar@sates.sk
Doprava
vedúci dopravy : Štoder Ivan 0903 648 336 stoderml@sates.sk
Pobočka Bratislava
Domové role 76/II, Ružinov-Prievoz, 820 30 Bratislava 2
tel. : 02 45 64 35 84
Fax : 02 45 64 35 85
vedúci : Emília Šípošová 0903 904 110 bratislava@sates.sk
Bizniscentrum Sates – prenájom kancelárskych priestorov
Tel./fax:   042 43 21 420  
správca: Mayer Karol 0910 482 343 sates@sates.sk
Mapa

Späť na predchádzajúcu stránku ...
Sídlo
SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica
Identifikačné údaje
IČO : 31628541
IČ DPH : SK 2020440279
Telefón
+421 42 4321 420
+421 42 4321 441
Fax
+421 42 4322 950
Created by Polygrafia Gutenberg © 2009 - 2017 All rights reserved.