O firme Zvisl znaenie Vodorovn znaenie Stavebn innos Kontakty vod

����pky

Sp na predchdzajcu strnku ...
Sdlo
SATES, a.s.
Slovenskch partiznov 1423/1
017 01 Povask Bystrica
Identifikan daje
IO : 31628541
I DPH : SK 2020440279
Telefn
+421 42 4321 420
+421 42 4321 441
Fax
+421 42 4322 950
Created by Polygrafia Gutenberg 2009 - 2019 All rights reserved.