O firme Zvislé značenie Vodorovné značenie Stavebná činnosť Kontakty Úvod

Zvislé dopravné značenie

Pri výrobe dopravných značiek uplatňujeme nasledovné predpisy:
  • STN 01 8020 a jej platné zmeny
  • STN EN 12899-1:2008
  • Zákon č. 8/2009 Z.z.,
  • Vyhláška 9/2009 Z.z.
Vyrábame tieto druhy DZ : z FeZn plechu, AL plechu alebo laminátovej podložky

podľa okraja DZ :
s lisovaným okrajom
so založeným ochranným okrajom - rámikom
bez založeného ochranného okraja - hladké
veľkoplošné s ochranným okrajom a stužujúcim profilom

podľa rozmeru :
zmenšený
základný
zväčšený
veľkoplošné DZ

podľa použitej retroreflexnej fólie :
tr.1 (EG - Engineering Grade), záruka 7 rokov
tr.2 (HIP - High Intensity Grade Prismatic), záruka 10 rokov
tr.3 (DG3 - Diamond Grade Cube), záruka 10 rokov

Funkčná plocha dopravných značiek je zhotovená použitím kvalitných reflexných fólií (3M) a sieťotlače.

Grafiku (symboliku) dopravných značiek vyrábame sieťotlačou, fóliou alebo pomocou priehľadných EC filmov.

Celkovú odolnosť, životnosť a kvalitu dopravných značiek používaných v intravilánoch miest a obcí zvyšujeme aplikáciou 3M antigrafiti filmu, ktorý zabezpečuje jednoduché a nenáročné odstránenie znečistenia DZ (bežne používané farebné spreje, fixy, vajíčka apod.)

Veľkoplošné DZ chránime proti zarosovaniu špeciálnym 3M filmom, ktorý zlepšuje viditeľnosť a čitateľnosť DZ aj za nepriaznivých klimatických podmienok (dážď, rosa, námraza)
Späť na predchádzajúcu stránku ...
Sídlo
SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica
Identifikačné údaje
IČO : 31628541
IČ DPH : SK 2020440279
Telefón
+421 42 4321 420
+421 42 4321 441
Fax
+421 42 4322 950
Created by Polygrafia Gutenberg © 2009 - 2019 All rights reserved.